Íþróttabraut – Vorönn 2021

Í áfanganum verður fjallað um helstu þætti íþróttasálarfræðinnar. Nemendur læra helstu atriði varðandi markmiðssetningu. Skoðuð verða ýmis áreiti sem áhrif hafa á afreksgetu íþróttamanna. Enn fremur fjallar áfanginn um spennu (streitu) og helstu spennuvalda, slökun og hugrækt af ýmsu tagi.
Skoðað verður hvernig vinna má með sjálfstraust og sjálfsmynd íþróttamannsins í því skyni að bæta árangur. Undanfari: ÍÞF 1036